Op deze pagina vindt u de proclaimer van www.oohmamatoch.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door “Ooh mama toch!” (ondernemingsnr. 0704.593.944). In deze proclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Informatie op de website

Ooh mama toch!” besteedt veel liefde, aandacht en zorg aan haar website www.oohmamatoch.be. Ik streef ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal “Ooh mama toch!” al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor het contactformulier. Ik streef ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorg u een antwoord binnen 5 werkdagen.

Ik tracht de vermelde prijzen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met “Ooh mama toch!” te mogen claimen of te veronderstellen.

Ooh mama toch!” spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Ik kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en u mag informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Ooh mama toch!” is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken voor andere vormen dan strikt persoonlijk gebruik. Het intellectueel eigendom berust bij “Ooh mama toch!“.

De tekeningen werden gedownload en bewerkt van pixabay.com .

Links naar websites beheerd door derden

Ooh mama toch!” plaatst ook links van derde partijen op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de gebruiker. Ik hoop dat deze derde partijen evenveel aandacht geven aan de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van hun website en even zorgvuldig omspringen met jouw privacy.

Problemen met externe links mogen steeds gemeld worden aan “Ooh mama toch!” via het contactformulier.

Wijzigingen

Mocht deze proclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de proclaimer van www.oohmamatoch.be op deze pagina.