Ooh mama toch!” (ondernemingsnr. 0704.593.944) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.oohmamatoch.be
infofoo@oohmamatoch.be

Ooh mama toch!
+32 468 29 35 27
Kweepeerstraat 34
9032 Wondelgem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online privacy is belangrijk voor iedereen. “Ooh mama toch!” verzamelt geen enkele persoonsgegevens tijdens het gebruik van de website.

Enkel indien je gebruik maakt van het contactformulier worden onderstaande gegevens verzameld en bewaard in een beveiligde e-mail-database.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via het contactformulier verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer (indien ingevuld)
 • E-mailadres
 • Andere gegevens die rechtstreeks door jou werden ingevuld in het contactformulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ooh mama toch!” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Profilering & geautomatiseerde besluitvorming

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd. Geautomatiseerde besluitvorming is besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens aan te pas komt, op basis van deze profilering. Deze besluiten kunnen (aanzienlijke) gevolgen hebben voor de privacy van personen.

Ooh mama toch!” doet aan geen enkele vorm van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ooh mama toch!” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens uit contactformulier: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ooh mama toch!” verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Het zorgt voor bepaalde functionaliteiten van een website en onthoudt bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ooh mama toch!” gebruikt geen functionele cookies.

Ooh mama toch!” gebruikt wel Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Er werd een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Google Analytics plaatst cookies op het systeem van de gebruiker om deze analyse mogelijk te maken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. “Ooh mama toch!” heeft hierop geen invloed.

Ooh mama toch!” heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt geanonimiseerd door de laatste 3 cijfers weg te laten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door “Ooh mama toch!“.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere (door jou genoemde) organisatie te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyfoo@oohmamatoch.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om je privacy te beschermen, maak je in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 • pasfoto
 • geboorteplaats en -datum
 • nationaliteit
 • kaartnummer
 • rijksregisternummer (INSZ)

We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar sowieso binnen 4 weken.

Ooh mama toch!” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

“Ooh mama toch!” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via privacyfoo@oohmamatoch.be.